Ulusal Ekspertiz

Hizmetlerimiz

Çalışma Alanlarımız


Kara Araçları

 • Motorlu Kara Araçları – Kasko
 • Motorlu Kara Araçları – Piyasa Rayiç Değeri tespiti
 • Motorlu Kara Araçları – Değer kaybı tespiti
 • Motorlu Kara Taşıtları Dışındaki Kara Araçları

Kredi Finans ve Emniyeti Suistimal

 • Kar kaybı
 • Taksitli Kredi
 • Uzun Vadeli Konut Kredisi
 • Tarım Kredisi
 • İstihdam
 • Gelir Yetersizliği
 • Hava Şartları
 • Genel Giderler
 • Beklenmeyen Ticari Giderler
 • Kredi – Borcun Ödenmemesi
 • İhracat Kredi
 • Piyasa Değerindeki Kayıp
 • Kira ve Gelir Kaybı
 • Diğer Finansal kayıplar

Yangın, Doğal Afet, Kaza ve Hırsızlıklar

 • Yangın
 • Zorunlu Deprem
 • Cam Kırılması
 • Hırsızlık
 • İhtiyari Deprem
 • Sel
 • Deprem ve Sel Dışındaki Doğal Afetler
 • Nükleer Enerji
 • Toprak Kayması
 • Patlama

Hava, Deniz ve Demiryolu Araçları

 • Tekne – Deniz Araçları
 • Raylı Araçlar – Genel
 • Uçak Tekne
 • Nehir Araçları
 • Göl Araçları

Tarım ve Hayvan Hayat

 • Dolu Sera
 • Devlet Destekli Sera
 • Devlet Destekli Bitkisel Ürün
 • Devlet Destekli Su Ürünleri
 • Devlet Destekli Hayvan Hayat
 • Hayvan Hayat
 • Kümes Hayvan Hayat
 • Devlet Destekli Kümes Hayvan Hayat

Mühendislik

 • Makine Kırılması
 • Montaj
 • İnşaat
 • Elektronik Cihaz

Emtia ve Kıymete İlişkin Nakliyat

 • Emtea
 • Kıymet